Onze Jean

Cultuur en erfgoedproject Onze Jean

Aanleiding project:
In 2021 vond het project  Die Heerlijke natuur plaats in de kasteeltuin van Assumburg waar
vele natuurfoto’s werden tentoongesteld en ook beelden zijn geëxposeerd in de beeldentuin.
Jola Geldermans ( beeldhouwer) heeft toen een beeld gemaakt van Jean Deutz met als titel
‘ De verbazing’. Een borstbeeld van Jean Deutz die na 300 jaar vol verbazing uitkijkt op zijn
tuin. Inmiddels is zijn prachtige beeltenis in brons vereeuwigd en siert  nu de kasteeltuin.
Dit beeld van Jean Deutz vormde de aanleiding van het cultuur en erfgoededucatieproject
met de titel : ‘Onze Jean’. Het project is bestemd voor bovenbouw Primair Onderwijs.

Project ‘’Onze Jean’:
In grote lijnen gaat dit project over Kasteel Assumburg en zijn bewoners de familie Deutz van Assendelft die dit kasteel en de Heerlijkheden
bijna twee eeuwen in bezit hadden van 1696 tot 1886.
Deze tijd, de achttiende eeuw kenmerkt zich als ‘Pruikentijd en revolutie’ zoals omschreven in de SLO
richtlijnen met aspecten als de Franse tijd en Buitenhuizen.
Geschiedenis ligt vaak om de hoek, ook in Heemskerk!
De boeiende geschiedenis van de familie Deutz van Assendelft die macht en rijkdom vergaarde die wortelen in het VOC tijdperk en mede door uitgekiende huwelijken aan te gaan zich mochten rekenen tot de rijksten van de Republiek.

  • Leerdoelen:
    • Kennis van lokaal erfgoed: kasteel Assumburg in de tijd van Jean Deutz;
  • Kennis van wereldgeschiedenis, kolonialisme en handelskapitalisme;
  • Kennis van de hedendaagse situatie, de toekomst en burgerschap;
  • Verdiepend leren door oriëntatie, verwerking met opdrachten, ook taal, beeldend en presentatie.

    Indeling lessen.

Het project ‘ Onze Jean’ bestaat uit twee lesdelen.
Het 1e lesdeel is op locatie bij Kasteel Assumburg en bestaat uit eenontvangst en presentatie in het Koetshuijs daarna rondleiding door het kasteel en door de tuin.
Het 2e lesdeel is in de klas en bestaat uit een presentatie  werkopdrachten en beeldende lessen.

Toelichting 1e lesdeel:
Introductie  project en geschiedenis van de familie Deutz en
werkopdrachten die bij de verschillende onderdelen horen.
Deze onderdelen zijn:
1. Familie, 2. Wonen, 3. Werk, 4. Eten en Drinken en 5. Nieuws en Rechtspraak.
De leerlingen worden verdeeld in groepjes en het liefst van te voren al op school.
De leerlingen letten dan speciaal op de dingen die ze tegenkomen in de rondleidingen in kasteel en tuin die op hun onderdeel van toepassing zijn. Ook mogen zij foto’s maken.

Na de introductie worden er mapjes uitgedeeld met uitleg van de bijbehorende opdrachten voor elk onderdeel.
De werkopdrachten worden in de periode tussen de twee lessen op school gemaakt.

2e lesdeel
Hiervoor komen Jola en Annelies op school om de beeldende lessen te geven die bij de verschillende onderdelen horen. Dit zal ongeveer na twee weken zijn.
Disciplines zijn: borstbeeld en zegels kleien, collages maken en silhouetten knippen.
De leerlingen blijven nog steeds in het eigen groepje werken.
Alle materialen zijn bij de les inbegrepen.
Ook kunnen leerlingen dan hun presentaties laten zien van verschillende opdrachten die zij in de tussentijd van twee weken op school hebben gemaakt.

Lesdagen:

Alleen op woensdagochtend  kan dit project geboekt worden.
Dit geldt voor de 1e alsook voor de 2e les.

Periode :
Het gehele jaar 2023
Project ‘Onze Jean’ is te boeken vanaf januari 2023.

Samenwerking:
Formeel is dit project een educatief onderdeel van de Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg
en wordt uitgevoerd door Jola Geldermans ( docent en beeldhouwer) en Annelies Vessies (cultuurdocent).
De rondleiding in het kasteel gebeurt door Piet van Zwieten van Historische Kring
Heemskerk en enkele vrijwilligers van de kasteeltuin verzorgen de rondleiding door de kasteeltuin.
Voor dit project is een eenmalige subsidie verleend door de gemeente Heemskerk.
Hierdoor zijn de kosten voor deelname laag voor scholen uit Heemskerk.
Prijs: 89,00 per groep

De leerlingen van groep 8 van De Marel hebben onlangs meegedaan met onze pilotlessen en
waren heel enthousiast!
Hopelijk mogen we ook de kinderen van uw school ontvangen in het Koetshuijs voor een
onvergetelijk project in een rijke leeromgeving!