VTS gesprekken

Visual Thinking Strategies (VTS) is een beproefde leermethode om aan de hand van kunst een stapsgewijze denkstrategie te ontwikkelen. Leerlingen maar ook volwassenen leren reflecteren op wat ze zien en onderbouwen hun idee├źn met elementen uit het beeld wat ze zien.
Als cultuurdocent heb ik de basistraining met goed gevolg afgesloten en binnenkort ga ik de gevorderdentraining doen. Ik geef VTS gesprekken op basisscholen en dit kan ook in het atelier van De Blauwe Deur plaatsvinden. Kijk voor meer info over VTS op:
https://www.vtsnederland.org/